.

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  70190

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
เมษายน 2562
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 เมษายน 2562
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

  

 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียน

   1.1 ข้อมูลทั่วไป

          1) ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 70190 โทรศัพท์และโทรสาร 034-691166 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 website: niwit.ac.th  E-mail: 

                 2) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

                3) มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเขาสะพายแร้ง, หมู่บ้านสนามแย้, หมู่บ้านยางม่วง, หมู่บ้านหนองโรง และหมู่บ้านห้วยตะเคียน

        1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร

                1) ชื่อสกุลผู้บริหาร ชื่อ นายชนะ  อปราชิตา วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. การบริหารหารศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 

                 2) ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

                        โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222  หมู่ 2 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากกรมสามัยศึกษาได้ขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาออกสู่ตำบล ในปีการศึกษา 2519 พระครูสมณธรรมนิวิฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสะพายแร้ง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ได้ร่วมใจกันขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนขึ้น โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2519 โดยมีอาจารย์วีระ วอนเพียร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2525 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และสายศิลป์-คำนวณ อีกทั้งยังมีการศึกษานอกระบบ (โรงเรียนทางเลือก) โครงการ น.ร.อ. ให้โอกาส และโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าเรียนในระบบทวิศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

                        

 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.212.239.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 54,770
 
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 2 บ้านเขาสะพายแร้ง สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 70190
Tel : 034691166  Fax : 034691166
Email : webmaster@niwit.ac.th