หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปมภ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถรับ-ส่งนักเรียนฟรี และปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
คณะครูและลูกจ้างประจำโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ศึกษาดูงานโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดยนายชนะ อปราชิตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์